CinekidHoftour nog onzeker

Het is op dit moment nog niet zeker of de jaarlijkse CinekidHoftour dit jaar doorgang zal vinden. Mocht dit niet het geval zijn dan zal in Het Beaufort op 13 oktober 2020 om 14.00 uur een andere jeugdfilm worden gedraaid met een entreeprijs van € 3,50 inclusief een drankje. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd.