Weer Groot Hofdictee in Het Beaufort

Op woensdag 25 november 2020 om 20.00 uur zal in Het Beaufort weer het Groot Hofdictee worden gehouden. Teams uit de kernen van de gemeente Hof van Twente zullen dan weer de taalkundige strijd met elkaar aangaan. Evenals vorig jaar zal het dictee worden geschreven door Paul de Kuyper, in 2018 individueel winnaar van het Hofdictee. Het dictee zal – eveneens voor de tweede keer – worden voorgelezen door Dinie Schreurs, voormalig docente Nederlands en momenteel werkzaam op de afdeling Communicatie van de gemeente Hof van Twente.

In verband met de huidige corona-situatie kunnen dit jaar helaas geen bezoekers worden toegelaten tot het dictee. Mensen die vanaf de tribune willen meeschrijven dienen zich vooraf aan te melden bij de organisatie.