Weer Groot Hofdictee in Het Beaufort

Op woensdag 25 november 2020 zal in Het Beaufort weer het Groot Hofdictee worden gehouden. Teams uit de kernen van de gemeente Hof van Twente zullen dan weer de taalkundige strijd met elkaar aangaan. De avond begint om 20,00 uur en is vrij toegankelijk. Bezoekers op de publieke tribune kunnen desgewenst ook meeschrijven met het dictee. Nadere mededelingen over de schrijver van het dictee e.d. volgen te zijner tijd.