Bestuur & Organisatie

Stichting Cultureel Centrum Het Beaufort heeft gekozen voor een bestuur bestaande uit vijf personen en projectgroepen met vele vrijwilligers die zich buigen over de programmering van de activiteiten in Het Beaufort. Om alle activiteiten in goede banen te leiden en (incidentele) gebruikers van Het Beaufort te begeleiden met alle faciliteiten is een goede groep beheerders noodzakelijk. Denk hierbij aan het verzorgen van koffie en drankjes tot audiovisuele middelen.

Bestuur
Harry Knuiman – voorzitter – voorzitter@hetbeaufort.nl
Gerda Storm-secretaris – secretaris@hetbeaufort.nl
Gerda ten Asbroek – penningmeester – penningmeester@hetbeaufort.nl
Anneke Trienekens– bestuurslid beheer – beheer@hetbeaufort.nl
Riet Krabbenbos – bestuurslid programmazaken – programmacoordinator@hetbeaufort.nl

Aanspreekpunten beheer (beheer@hetbeaufort.nl)
John Kurvers – T: 0547-361854 / M: 06-40714030
Roely Jansen – T: 0547-364545 / M: 06-51365678