DUITS BEGINNERS 2e jaar

voorjaar 2021

ERK-NIVEAU A1

CURSUSSEN DUITS

Algemeen: Ook dit voorjaar worden er cursussen Duits bij Het Beaufort aangeboden. Duits is een belangrijke taal, niet alleen omdat het taalgebied dicht bij Nederland ligt, maar ook omdat er veel economische contacten zijn tussen Nederland en Duitsland. En niet in het minst omdat Duitsland een geliefde vakantiebestemming is voor veel Nederlanders. De volgende cursussen Duits worden aangeboden:

DUITS BEGINNERS 2e Jaar  NIVEAU A1

Deze cursus omvat 10 lessen en wordt gegeven in het voorjaar van 2021. De cursus is  bedoeld voor die cursisten die reeds één of twee jaar de cursus Praktisch Duits of Duits beginners hebben gevolgd. Ook mensen die Duits leuk vinden en er graag meer van willen weten of die hun kennis willen opfrissen kunnen na overleg met de docent instromen.

De cursus kent een brede opzet, er wordt zowel aandacht aan grammatica als ook aan spreekvaardigheid besteed. Internet en   audio – visuele ondersteuning vormen aanvullende hulpmiddelen. Er is aandacht voor E-mail en What’s app.

Ook aan de actualiteit zal aandacht besteed worden. Doel is je in alledaagse situaties in het Duits te redden. In de volgende cursusjaren kunnen andere aspecten aan bod komen zodat uiteindelijk een behoorlijk hoog niveau in deze taal bereikt kan worden.

Voorop staat dat de cursisten de Duitse taal zelf leren gebruiken in waarheidsgetrouwe, communicatieve situaties. De cursisten worden vanaf het begin aangespoord actief informatie uit te wisselen over hun persoonlijke ervaringen en interesses.

Docent: Herman Beumer
Herman Beumer is als docent verbonden geweest aan het Stedelijk Lyceum in Enschede. Speerpunten in zijn lessen zijn actualiteit en communicatie.

Cursusdag en -tijd: woensdagmiddag 13.30 -15.00 uur

Cursusdata 2021: 3, 10, 17, 24 en 31 maart; 7, 14, 21 en 28 april; 5 mei.

Kosten: €105 (exclusief prijs boek)

N.B. Vanwege coronamaatregelen kunnen cursusdata wijzigen

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator:
Ellen Graven e.graven50@yahoo.com

Zie toelichting ERK*