FRANS BEGINNERS 1E JAAR

SEIZOEN 2019-2020

ERK-NIVEAU A/A1

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek, films etcetera. Naast de methodes gaan we veel gebruik maken van het internet want daarmee ligt in Markelo de hele Franse wereld toch aan onze voeten. Beide docenten, Georgette Schoemaker en Iris Groot-Humme, hebben Frans gestudeerd en hebben ervaring in het volwassenenonderwijs. De volgende cursussen Frans worden aangeboden

CURSUS FRANS BEGINNERS 1e jaar niveau A/A1

Deze cursus omvat 20 lessen die gegeven worden in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.
De cursus is bedoeld voor degenen die nog niet of maar weinig bekend zijn met de Franse taal en voor degenen die hun basiskennis willen opfrissen. De cursus richt zich op de grondbeginselen van de Franse taal en cultuur en het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden om zich in eerste instantie in dagelijkse situaties te kunnen redden. In volgende jaren zal verder ingegaan worden op de grammatica en woordenschat zodat u de taal echt goed leert beheersen. Alle vaardigheden zoals lezen, luisteren, schrijven en spreken komen aan bod al is er een duidelijke focus op de klanken van de taal en het leren spreken met een minimum aan woordenschat. Er wordt in een ontspannen sfeer gewerkt vanuit een syllabus met gerichte en ondersteunende oefeningen om te leren duidelijke zinnen te formuleren.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd:
woensdagavond 20.15-21.45 uur

Cursusdata 2019:
woensdagavond: 2, 9, 16 en 30 oktober; 6, 13, 20 en 27 november; 4 en 11 december

Cursusdata 2020:
woensdagavond: 8, 15, 22 en 29 januari; 5, 12 en 26 februari; 4, 11 en 18 maart

Kosten: € 180,00 exclusief prijs syllabus

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*