FRANS BEGINNERS 3E JAAR

SEIZOEN 2023-2024

INSTROMEN MOGELIJK

ERK-NIVEAU A1/A2

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek of films.

Docent Georgette Schoemaker heeft Frans gestudeerd en was al enkele jaren  actief als docent op Het Beaufort.

CURSUS FRANS BEGINNERS 3e jaar niveau A1/A2

Deze cursus omvat 20 lessen die gegeven worden in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024.

Frans beginners 3e jaar is een vervolg op de cursus die twee jaar geleden is gestart. In overleg met docent is instromen in deze cursus mogelijk.  In deze cursus richten we ons op een veelzijdig aantal onderwerpen, die alle nog vallen onder de vertrouwde en alledaagse kwesties, waarbij de Franse cultuur de leidraad is.

On parle de tout…sauf du travail! La météo, les vacances, le week-end, les résultats sportifs, l‘actualité, le programme télé de la veille,…..ou on échange des idées de sorties culturelles,         l‘éducation des enfants, l’actualité économique du pays, les grèves de la SNCF enfin, des conversations anodines, normalement pendant la pause-café ou thé, vont améliorer votre communication et vous permettre de vous y sentir à l’aise.

Spreken over triviale, actuele onderwerpen is de leidraad van deze cursus. De basis van een conversatie is een geluid- of videofragment ter introductie van de woordenschat. De nadruk ligt op mondelinge communicatie en op kijk- en luistervaardigheid. We maken gebruik van door de docent samengesteld materiaal, syllabus 3. Cursisten van vorig jaar hebben syllabus 1 en 2 al in bezit.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd: dinsdagavond 18.30 – 20.00 uur

Cursusdata 2023: 3, 10, 17  en 31 oktober; 7, 14, 21 en 28 november; 12 en 19 december

Cursusdata 2024: 9, 16, 23 en 30 januari; 6, 13 en 27 februari; 5, 12 en 19 maart

Kosten: € 200  exclusief prijs per syllabus € 30

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Door  U aan te melden verplicht U zich tot betaling van de cursusprijs bij aanvang van de lessen.

Toelichting ERK*