FRANS Beginners

SEIZOEN 2018-2019 

ERK-NIVEAU A

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek, films etcetera. Naast de methodes gaan we veel gebruik maken van het internet want daarmee ligt in Markelo de hele Franse wereld toch aan onze voeten. Beide docenten, Georgette Schoemaker en Iris Groot-Humme, hebben Frans gestudeerd en hebben ervaring in het volwassenenonderwijs. De volgende cursussen Frans worden aangeboden:

 

 

 

CURSUS FRANS BEGINNERS – niveau A/A1

De cursus Frans beginners is gestart in het najaar van 2018. Van de 20 lessen worden er nog 10 gegeven in het voorjaar van 2019. In overleg met de docent is instromen mogelijk.

De cursus is bedoeld voor degenen die nog niet bekend zijn met de Franse taal en voor degenen die hun basiskennis willen opfrissen. De cursusavond zal gevarieerd verlopen: er worden eenvoudige spreekoefeningen gedaan, bij luisterteksten leert u door gerichte vragen vooraf gericht te luisteren. Daarnaast leert u eenvoudige documenten te begrijpen en in mindere mate oefent u de schrijfvaardigheid. Kortom: een sprong vooruit in het beheersen van de Franse taal maar wel in een ontspannen sfeer.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd:

dinsdagavond van 20.15-21.45 uur

Cursusdata 2019:

dinsdagavond: 8, 15, 22 en 29 januari; 5, 12 en 26 februari; 5, 12 en 19 maart

Kosten: € 90,00 exclusief boek

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator

Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*