FRANS VERGEVORDERDEN

SEIZOEN 2019-2020

ERK-NIVEAU B2

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden.

Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek, films etcetera.

Naast de methodes gaan we veel gebruik maken van het internet want daarmee ligt in Markelo de hele Franse wereld toch aan onze voeten. Beide docenten, Georgette Schoemaker en Iris Groot-Humme, hebben Frans gestudeerd en hebben ervaring in het volwassenenonderwijs.
De volgende cursussen Frans worden aangeboden:


CURSUS FRANS VERGEVORDERDEN niveau B2

Deze cursus omvat 20 lessen die in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 gegeven worden.

Deze cursus is voor hen die al veel kennis van het Frans hebben en die deze willen bijhouden en uitbreiden. We besteden veel aandacht aan spreek- en luistervaardigheid maar ook leesvaardigheid komt aan bod. We gebruiken geen boek, maar we zullen gebruik maken van artikelen, het internet, chansons, TV5monde, gedichten en korte verhalen.

Docent: Iris Groot-Humme

Cursusdag en -tijd: dinsdagavond 20.15-21.45 uur

Cursusdata 2019:
dinsdagavond: 1, 8, 15 en 29 oktober; 5, 12, 19 en 26 november; 3 en 10 december

Cursusdata 2020:
dinsdagavond: 7, 14, 21 en 28 januari; 4, 11 en 25 februari; 3, 10 en 17 maart

Kosten: € 190,00

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*