PRAKTISCH FRANS

SEIZOEN 2018-2019

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek, films etcetera. Naast de methodes gaan we veel gebruik maken van het internet want daarmee ligt in Markelo de hele Franse wereld toch aan onze voeten. Beide docenten, Georgette Schoemaker en Iris Groot-Humme, hebben Frans gestudeerd en hebben ervaring in het volwassenenonderwijs. De volgende cursussen Frans worden aangeboden:

CURSUS PRAKTISCH FRANS

Deze cursus omvat 10 lessen en wordt gegeven in het voorjaar van 2019.

Gaat u naar Frankrijk op vakantie of voor zaken? Wilt u begrepen worden? Deze cursus is gericht op het actief luisteren en spreken in dagelijkse situaties zoals het bestellen van een baguette, vragen naar de juiste weg, kunnen aangeven dat je het niet hebt begrepen of aangeven dat de ander langzamer moet  spreken. Per les bent u een stap dichterbij dit doel. Voorkennis van het Frans is niet noodzakelijk. Er worden steeds nieuwe onderwerpen behandeld waardoor de cursus geschikt is voor nieuwkomers alswel voor cursisten die de cursus al een jaar gevolgd hebben.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd:

woensdagavond van 20.15-21.45 uur

Cursusdata 2019: 

woensdagavond9, 16, 23 en 30 januari; 6, 13 en 27 februari; 6, 13  en 20 maart

Kosten: € 90,00 exclusief boek

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator

Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com