SPAANS BEGINNERS 4E JAAR

deze cursus wordt dit seizoen niet aangeboden

INSTROMEN MOGELIJK

ERK-NIVEAU A1/A2

CURSUSSEN SPAANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er in Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Spaans van start. De cursussen van vorig jaar worden vervolgd en er is de mogelijkheid om vanaf het eerste begin met Spaans te starten. Tevens behoort een eenjarige introductiecursus  Spaans tot de mogelijkheden. De volgende cursussen Spaans worden aangeboden:

CURSUS SPAANS BEGINNERS 4e jaar – niveau A1/A2

Dit derde jaar van de cursus omvat 20 lessen  In overleg met de docent is instromen mogelijk.

Spaans beginners 4e jaar is bedoeld voor diegenen die al iets meer bekend zijn met de Spaanse taal en die een gedegen kennis van het Spaans willen verwerven. De cursus kent een brede opzet, er wordt zowel aandacht aan de grammatica als aan de spreekvaardigheid besteed.

Het tekstboek bevat 12 unidades (lessen). Iedere unidad (les) behandelt een actueel en relevant thema, dat op de eerste pagina aan de hand van oorspronkelijk beeldmateriaal wordt gepresenteerd. De leerstof wordt aangeboden in zeer gevarieerde teksten.

Aan het eind van iedere unidad volgt een overzichtspagina waarop de belangrijkste idiomatische en grammaticale items worden herhaald.
Naast dit tekstboek is een werkboek waarin elke unidad begint met enkele pagina’s woordenschat en grammatica waarop de cursist zelf regels dient te ontdekken. Hierna volgen veelzijdige oefeningen.

Voorop staat dat de cursisten de Spaanse taal zelf leren gebruiken in praktische , communicatieve  situaties. De cursisten worden vanaf het begin aangespoord actief informatie uit te wisselen over hun hobby’s, persoonlijke ervaringen en interesses.

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*