A.L.Snijders

Dinsdagavond, 29 oktober was A.L. Snijders, uitvinder en kampioen van het korte verhaal te gast in Het Beaufort. De korte verhalen die hij vertelde hadden veelal te maken met gebeurtenissen en ontmoetingen uit zijn eigen leven. Hij vertelde het met subtiele humor en altijd weer onverwachte wendingen. En daarmee vond hij bij het publiek een heel aandachtig gehoor.
Wie meer van hem wil horen kan op zondagochtend vanaf 8.40 uur luisteren naar radio 4.