Activiteiten Beaufort opnieuw uitgesteld

Zoals u wellicht weet is de lockdown vanwege de coronapandemie opnieuw verlengd. Dit heeft ook gevolgen voor de geplande activiteiten in Het Beaufort.  De cursusgroep heeft besloten het seizoen te beëindigen. De weinig weken tot aan de zomervakantie bieden te weinig tijd om nog zinvol om van start te gaan. Docenten en cursisten worden hiervan op de hoogte gesteld.  Er zijn nog enkele films gepland na 20 april a.s. Als het weer is toegestaan zullen deze voorstellingen alsnog doorgang vinden. Het optreden van de Hof Jazzband – gepland voor 25 april – wordt uitgesteld tot een latere datum. De huidige expositie wordt begin mei vervangen door de foto-expositie van Henk Zomer over de bevrijding van Markelo.  Deze is vorig jaar uitgesteld en gehoopt wordt dat die dit jaar door kan gaan.

In de loop van mei a.s. wordt een planning gemaakt voor de activiteiten voor het komende seizoen na het zomerreces. Dit programma zullen wij publiceren in het Hofweekblad en uiteraard op deze website. We hopen dat we u zo tegen begin september weer mogen ontvangen in Het Beaufort. Tot zolang wensen wij u het allerbeste en vooral een goede gezondheid.