Het Beaufort twee weken gesloten

In verband met de door het kabinet uitgevaardigde strengere maatregelen ter bestrijding van de coronocrisis is Het Beaufort voorlopig geheel gesloten gedurende twee weken. Deze twee weken gaan in op woensdag 4 november 2020 om 22.00 uur. Na aflooop van deze periode volgen nadere mededelingen.