Boeiende middag over Markelose coöperaties

Tijdens een geanimeerde middag konden de bezoekers woensdagmiddag kennis maken met een stukje Markelose geschiedenis. Gert Roelofs, Jaap de Groot en Gerda Storm vertelden aan de bezoekers de geschiedenis van de drie Markelose coöperaties, de veevoederfabriek, de zuivelfabriek en de Rabobank. Elk op hun eigen wijze lieten ze de geschiedenis van de drie bedrijven herleven met daarbij de nodige foto’s. Het publiek toonde zich heel geinteresseerd  voor de boeiende verhalen. Na de bijeenkomst in Het Beaufort ging het gezelschap vaan museumboerderij Eungs Schöppe, waar een expositie was ingericht over het verleden van de drie plaatselijke coöperaties.