Boeiende openingsavond van de Groene Golf in Het Beaufort

Boeiende openingsavond van de Groene Golf in Het Beaufort op woensdag 15 januari.

De avond werd geopend door de bestuursvoorzitter, de heer Harry Knuiman, waarna cabaretier André Manuel aan het woord kwam in een gesproken column. Hij beschreef op zijn eigen humoristische manier, hoe dieren uit de natuur halen wat zij nodig hebben en daarmee zorgen voor evenwicht. En hoe mensen in deze tijd uit de natuur halen wat zij willen hebben (en steeds meer willen hebben) en daarmee het evenwicht verstoren.

In het daaropvolgende verhaal van de Vlinderstichting werd op een boeiende manier en met prachtige foto’s verteld over vlinders in de tuin. Over de vele soorten die er zijn in Nederland (200); over de achteruitgang en soms weer herstel van sommige soorten; over de gedaanteverwisseling van eitje naar rups, naar pop naar vlinder en nog veel andere wetenswaardigheden. De eikenprocessierups kwam nog even ter sprake, ook als voorbeeld van een verstoord evenwicht.


Met beelden over de aanleg van haar eigen tuin liet zij zien hoe, door het planten van heel verschillende soorten er ook heel veel soorten vlinders worden aangetrokken. In een paar jaar veranderde de woestijn voor vlinders in een paradijsje voor vlinders. En van daar uit de tip voor alle vlinderliefhebbers: een tuin waar het hele jaar iets bloeit is een heerlijke plek voor allerlei soorten vlinders.

Het was een bijzondere en boeiende avond en het ruim aanwezige publiek genoot er duidelijk van.