Coronabeleid Het Beaufort ongewijzigd

De nieuwe coronamaatregelen die gisteren (28 september) zijn afgekondigd door het kabinet hebben geen invloed op de gang van zaken in Het Beaufort. De voordien geldende maatregelen vallen allen binnen de mogelijkheden van de nieuwe maatregelen zodat een verdere aanpassing van de gang van zaken (aantal deelnemers cursussen, aanwezigen tijdens voorstellingen e.d.) niet nodig is. Dat houdt dus automatisch in dat alle geplande activiteiten zoals opgenomen in de agenda onverkort doorgang zullen kunnen vinden.