Diny Izaks

Zondagmiddag 12 februari trad Diny Izaks op in het Beaufort met haar nieuwe gedichtenbundel Thoes  Komm’n. Ze werd muzikaal begeleid  door Ron Heijer op gitaar en door het vrouwenkoor Mar-Cant onder leiding van Frauke Langbein.

     

De gedichten van Diny vertelden over het opgroeien als kind in Markelo en de verbondenheid met het Twentse landschap. De belevenissen  en de sfeer van toen waren voor het publiek duidelijk heel herkenbaar.

De liederen van Ron Heijer, veelal Twents, werden deels door het koor en mensen in de zaal meegezongen, wat de sfeer helemaal gemoedelijk maakte.

De liederen van Mar-Cant kwamen uit een andere hoek, maar sloten helemaal aan bij de gedichten en werden ook enthousiast ontvangen. Het was een zeer geslaagde middag waarvan veel mensen hebben genoten.