Eerste Muziekcafé een succes

Het eerste Muziekcafé in Het Beaufort werd een mooi succes. Zo’n 25 bezoekers hadden gehoor gegeven aan de oproep te komen musiceren of te omen luisteren naar de muzikanten. Op klarinet, gitaar, accordeon en piano toonden musici hun vaardigheden en uiteraard werd er ok gezongen. Enkele deelnemers speelden zelfs eigen geschreven nummers. Later op de avond , nadat de eerste gewenning een feit was begonnen de muzikanten ook gezamenlijk te spelen toot groot plezier van de toehoorders. Dit eerste muziekcafé doet het beste beloven voor de komende edities. Op vrijdag 21 oktober a.s. is de tweede gelegenheid voor muzikanten die zich eens lekker willen uitleven in een gemoedelijke sfeer.