Gerard ter Hofte en zijn verhaal over plastic

Op woensdag 23 januari was Gerard ter Hofte in het Beaufort met een bijzonder interessante uiteenzetting over plastic. Veel problemen kent bijna iedereen al, maar daarnaast zijn er  ook mogelijkheden en kansen en die kwamen dan ook ruimschoots aan bod. Door nieuwe methoden om het afval te scheiden (waar nu veel onderzoek naar wordt gedaan) komen er ook nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik. Op grote en kleine schaal. Daarnaast werd er door de aanwezigen gesproken over het verzamelen van plastic in de Hof van Twente. Er komt erg veel plastic in de bermen terecht en er werd gebrainstormd over mogelijkheden om dit tegen te gaan.
Al met al een heel informatieve avond met een zeer betrokken publiek.