Lyanne vertelt over haar ervaringen als militair bij de vredesmissie van de V.N. in voormalig Joegoslavië.

Vrijdag 9 december was Lyanne Paskamp te gast in Het Beaufort. Een klein aantal mensen had het voetbal gelaten voor wat het was en was komen luisteren.

Lyanne vertelde over haar ervaringen als militair bij de vredesmissie van de V.N. in voormalig Joegoslavië. En minstens zo belangrijk: over de gevolgen die dit had voor haar leven na die uitzending: de  psychische problemen (PTSS) en de zoektocht naar hulp voor haar en haar gezin.

           

Na afloop van de lezing werd in de foyer nagepraat en werden er vragen gesteld. Het werd een bijzonder gesprek waarin nog duidelijker naar voren kwam wat de omstandigheden waren waarin gewerkt moest worden en wat de persoonlijke gevolgen daarvan waren. Het was een waardevolle aanvulling op alles wat in de lezing was benoemd.