Opening Expositie 150 jaar Het Beaufort

Vrijdag 13 mei was het precies 150 jaar geleden dat de eerste steen van Het Beaufort werd gelegd. Dat werd destijds gedaan door de toenmalige burgemeester Gotte, mede ter gelegenheid van zijn 60-jarig ambtsjubileum.

Het Beaufort vierde dit met een groot aantal genodigden waaronder oud-medewerkers en raadsleden van de gemeente Markelo, vrijwilligers van Het Beaufort en leden van de Heemkunde.

Harry Knuiman, voorzitter van Het Beaufort heette iedereen welkom. Henk Zomer van de Heemkunde gaf een boeiend beeldverslag van de geschiedenis van het gebouw en vertelde ook over de expositie die hij had ingericht. Herma Bonenkamp bood namens de oud-gemeentemedewerkers een fraai gedecoreerde hapjesplank aan. De heer Bosch, nazaat van de architect van het gebouw, verrichtte de opening van de expositie door de klok van Het Beaufort te luiden. Namens de gemeente Hof van Twente was wethouder van Zwanenburg aanwezig.

Na het officiële gedeelte kon iedereen de expositie bekijken en was het nog lang gezellig in Het Beaufort.

               

          

De expositie is voor publiek geopend op de zaterdagen  14, 21 en 28 mei en de zondagen 15, 22 en 29 mei 2022.

Steeds van 14.00 tot 16.30 uur.

en verder op afspraak voor groepen via beheer@hetbeaufort.nl

De entree is vrij.