Suzanna Jansen

Dinsdagavond 7 maart, op de vooravond van de Internationale Vrouwendag, gaf Suzanna Jansen een lezing over haar nieuwste boek:

De omwenteling-of de eeuw van de vrouw.

Tijdens die omwenteling veranderde de positie van de vrouw van: niet mogen meedoen in het leven buiten het gezin (b.v. geen stemrecht) naar: de vrouw heeft op papier dezelfde rechten als de man.

Aan de hand van jaartallen en andere feiten liet Suzanna Jansen zien, dat die omwenteling met veel strijd tot stand is gekomen en vaak werd vertraagd of ingeruild voor andere  politieke belangen. Door de persoonlijke verhalen bij die feitelijke gegevens werd ook duidelijk welke invloed die veranderingen hadden op het persoonlijk leven en de overtuigingen van de verschillende generaties uit die periode.

                     

Veel van wat verteld werd was herkenbaar. Vaak was er ook verbazing dat het zo lang heeft geduurd voordat zaken, die we nu heel normaal vinden, wettelijk werden geregeld. En verbazing dat sommige zaken wel wettelijk geregeld zijn, maar nog steeds niet worden uitgevoerd.

Na de pauze was er nog een levendige gedachten wisseling en mogelijkheid tot vragenstellen. Al met al een heel interessante avond, druk bezocht en niet alleen door vrouwen, over een belangrijk onderwerp.