Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we u graag informeren over onze privacyverklaring. Om u  transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben we een privacyverklaring opgesteld welke in verschillende hoofdstukken is ingedeeld. Afhankelijk of u bezoeker, een deelnemer bent of onze nieuwsbrief ontvangt, is een bepaald onderdeel van de verklaring op u van toepassing. We beschrijven over welke persoonlijke gegevens we van u beschikken en hoe we ze gebruiken. We hebben ook  informatie over uw rechten toegevoegd.

Privacyverklaring Het Beaufort

Juni 2018

Je privacy is voor Het Beaufort van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Het Beaufort allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming / secretaris van Het Beaufort.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

Je naam en adres

Telefoonnummer

Factuuradres

E-mailadres

Betalingsgegevens

Geslacht

Geboortedatum

IP-adres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Contactformulier, Nieuwsbrieven en Servicemails

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze aanmeldingen kun je op ieder moment opzeggen.  Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze dienst gebruikt geen cookies.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Na 7 jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben
  • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens
  • je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot jou als

  persoon.

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals:

  – het volgen van je bezoek op onze website (tracking)

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.