FOTOGRAFIE GEVORDERDEN

SEIZOEN 2020 – 2021

De cursus is bedoeld voor cursisten die hun eigen creativiteit verder willen ontwikkelen en de basistechnieken (grondbeginselen) al beheersen.

De nadruk ligt op het maken en bespreken van foto’s aan de hand van vragen zoals: hoe maak ik de juiste themakeuzes, welke visie heb ik op het onderwerp en hoe pas ik techniek en vormgeving zodanig toe dat deze optimaal tot hun recht komen? Tussen de cursusdagen bent u dus minstens een halve dag bezig met het maken van opdrachten. We bespreken gezamenlijk hoe uw foto een betere compositie en een sterkere inhoud gegeven kan worden.

Kennis van de techniek van de eigen camera wordt als bekend verondersteld. het gaat vooral om het enthousiasme, om meer van de eigen foto’s te willen maken. De basisbegrippen over het bewerken, opslaan en archiveren van digitale foto’s komen, waar nodig, aan de orde. Wel wordt ervan uitgegaan dat u de foto’s zelf naar uw computer kunt overbrengen en via e-mail kunt verzenden naar de docent.

De cursisten kunnen zelf in grote mate de te behandelen onderwerpen en daarmee de inhoud van de cursus bepalen. De hoofdonderwerpen die in ieder geval zullen worden behandeld zijn: Compositie, Kleur, Archiveren, Portretfotografie, Verwerking foto’s en een eventueel door de groep gekozen opdracht.

De cursus wordt bij voldoende deelname gegeven in zes lessen op donderdagavond in het voorjaar van 2021. De eerste bijeenkomst is steeds een opfris les.

Docent: Percy Fokkink

Kunstenaar en fotograaf Percy Fokkink heeft zijn opleiding genoten aan de AKI te Enschede en de Fotovakschool in Apeldoorn. Hij heeft een aantal jaren lesgegeven op een ROC en aan de Volksuniversiteit en ziet er naar uit om ook dit cursusjaar in Het Beaufort aan de slag te gaan.

Cursusdag- en tijd:

Donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur, inclusief een kwartier pauze, in het voorjaar van 2021

Cursusdata:
21 januari; 4 en 25 februari; 11 en 25 maart; 8 april 2021

Kosten:
€ 80,00

 

 

Let op: Bij aanmelding s.v.p. aangeven welk merk en type digitale camera u heeft.

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator Ellen Graven
  e.graven50@yahoo.com