Organisatie

De werkzaamheden binnen Het Beaufort worden uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers, ze nemen deel in het bestuur, beheer en verschillende projectgroepen. In de praktijk werken ze nauw samen. Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Het Beaufort bestaat uit vijf personen:

Hylke Gjaltema – voorzitter
Gerda Storm – secretaris
Jan Herman ten Kampe – penningmeester
Anneke Trienekens – coördinator Beheer
Riet Krabbenbos – programmacöordinator

De projectgroepen Film, Cursussen, Lezingen & Literatuur en Cabaret, Muziek, Quiz en Dictee, Beeldende Kunst en Exposities buigen zich over de programmering van de activiteiten. De groep Beheer is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en verzorgt de catering.