Historie

Door zijn voorname, statige uitstraling wekt Het Beaufort de indruk dat het al eeuwenlang aan de Goorseweg gestaan heeft. Tot 1872 stond op de plaats van het huidige Beaufort echter boerderij “t Jacobus”, genoemd naar Jacobus Varenhorst, een vroegere bewoner van de boerderij. Tot 1871 woonde de familie Dijkink in deze boerderij. Zij waren landbouwers, die zich eveneens bezighielden met het maken van kuipen en een tijdlang ook met “tappen”. In 1871 verkochten zij de boerderij met erf aan de gemeente Markelo, die er het gemeentehuis bouwde. Het gemeentehuis werd in 1872 geopend. Tussen 1872 en 2005 was het pand in gebruik als gemeentehuis.

Hoewel de gemeente Markelo al in 1818 werd gesticht, duurde het nog tot 1872 voordat er een nieuw gemeentehuis werd gebouwd. In de tussenliggende periode heeft het gemeentebestuur op andere plaatsen in de gemeente onderdak gezocht. Zo waren zij van 1818-1838 gehuisvest in een gehuurde kamer bij Jan Hendrik Görkink (voorheen Dollekamp/Hendrik van de Smid) en van 1838-1872 in de opkamer van Teunis Görkink (voormalige slijterij Kistemaker). In 1871 kocht de gemeente ‘t Jacobus’ (het huidige Beaufort).

Onder leiding van burgemeester Götte werd het gemeentehuis gebouwd voor een bedrag rond de 8.000 gulden. Burgemeester Götte maakte zelf de opening van het gemeentehuis niet meer mee. Hij overleed enkele dagen na de opening.

Het gemeentehuis werd in 1938 en 1972 grondig verbouwd. In 1938 werd de raadzaal op de eerste verdieping in gebruik genomen. In 1972 werd de (huidige) aanbouw gerealiseerd.

Een bijzonder element
De raadzaal op de verdieping is in gebruik genomen in 1938, het jaar van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het glas in loodraam in de zuid-oostgevel is aangeboden door de plaatselijke Coöperatieve verenigingen te weten: de landbouwvereniging, zuivelfabriek en boerenleenbank. Dit is ook te zien aan de afbeeldingen in het raam die de activiteiten van / in Markelo weergeven.

Het glas in loodraam in de zuidwest gevel bevat de lijfspreuk van koningin Wilhelmina: “saevis tranguillus in undis” (rustig te midden van de woelige baren) en tevens een viertal wapenschilden. Daaromheen een rijke kleurige schakering van alle Markelose verenigingen, die als een soort van versiering in een boom met oranje appels hangen.

In de rechterbenedenhoek staat de naam van de glazenier, de heer H.G. Bokhorst uit Deventer en in de linkerbenedenhoek ziet men de naam van de plaatselijke architect Chris Aarsen.