ERK

TOELICHTING EUROPEES REFERENTIEKADER (ERK)

Om het niveau van de talencursussen aan te geven  maken we gebruik van het  Europees Referentiekader (ERK). Dit referentiekader is onder leiding van de Raad van Europa ontwikkeld met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. De volgende niveaus worden onderscheiden:

 A geen basiskennis

 A1 enige basiskennis  (De gebruiker is bekend met alledaagse uitdrukkingen en elementaire  zinnen over concrete behoeften)

 A2 goede basiskennis (bekend zijn met vaak voorkomende uitdrukkingen en kunnen communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen)

 B1 redelijke kennis  (De gebruiker kan hoofdpunten begrijpen van alledaagse taal, een  eigen mening geven en ervaringen en gebeurtenissen beschrijven)

 B2 goede kennis (De gebruiker kan kerngedachten van complexere teksten begrijpen, duidelijke gedetailleerde tekst produceren en vlot en spontaan communiceren)