Het Beaufort gaat groen met Film “Wad”

Op woensdag 4 maart 2020 draait in Het Beaufort in het kader van het project Groene golf de film “Wad”. In “Wad” leven we op de grens van water en land en leren we het op wereldschaal unieke karakter van het Nederlandse waddengebied kennen door de ogen van een grijze zeehond. Het dier wordt gevolgd vanaf de geboorte tot aan zijn zoektocht naar een partner door het waddengebied. Een reis door alle verschillende leefgebieden in alle seizoenen die het waddengebied rijk is. Zo wordt uitgebreid kennisgemaakt met de andere bewoners van het gebied die ieder op hun eigen wijze proberen te overleven in het onverbiddelijke leefklimaat. Het leven in het waddengebied is dynamisch en zwaar, het is een kwestie van overleven. Op het constante snijvlak tussen eb en vloed in verschillende leefmilieus (van zandplaat tot jong duin, van mosselrif tot kwelder) moet elke bewoner telkens de strijd aangaan met medebewoners, de getijden en het klimaat. Met het accepteren van hun eigen nietigheid en bewonderenswaardige flexibiliteit tonen alle wadbewoners hun enorme inspanning waardoor ze in dit ecosysteem kunnen overleven. Een film die respect oproept voor de vindingrijkheid en veerkracht van de waddennatuur en die bovenal de verwondering prikkelt. De voorstelling begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.30 uur.