Bridgedrive voor Markelose bridgespelers

Op woensdag 15 april 2020 is er in Het Beaufort een bridgedrive voor Markelose bridgespelers. Zowel teams als individuele bridgers kunnen deelnemen. Individuele bridgers worden door de organisatie ingedeeld in een team.  De avond begint om 19.30 uur en de deelnamekosten bedragen € 7,50 per deelnemer, inclusie koffie of thee. Meer informatie volgt eventueel te zijner tijd.