Buurtkennisquiz in Het Beaufort

Op vrijdag 15 oktober 2021 treden teams uit Markelose buurten en wijken weer tegen elkaar in de kennisarena voor de jaarlijkse buurtkennnisquiz.  De deelnemende teams worden ondervraagd over een tiental onderwerpen als muziek, actualiteit, kunst en “Markelo in Beeld”. De avond begint om 20.00 uur en supporters van de teams zijn van harte welkom om hun team te ondersteunen. De toegang is vrij. Nadere informatie volgt te zijner tijd.