Expositie 75 jaar bevrijding

Op zaterdag 4 april 2020 is er een feestelijke opening van een expositie in het teken van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Er zullen foto’s en objecten worden geëxposeerd uit de bevrijdingstijd. De expositie is een samenwerkingsverband van Het Beaufort, de Stichting Heemkunde, Eungs Schöppe en de Stichting Herdenken en Vieren Vrijheid Markelo.  De opening is om 13.00 uur en de tentoonstelling is vrij toegankelijk. Nadere mededelingen over de openstellingstijden e.d. volgen te zijner tijd.