Expositie Henk ter Morsche

Van 4 maart t/m 9 juli 2023 is in Het Beaufort de expositie met het werk van Henk ter Morsche te zien. De toegang is vrij.

Henk ter Morsche (1947) heeft na het afronden van zijn middelbare school diverse aanvullende administratieve opleidingen gevolgd.

Echter het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Henk was altijd creatief bezig en tekende veel. Hij besloot dan ook in de zeventiger jaren in de avonduren een lerarenopleiding tekenen te volgen.

Beroepsmatig heeft hij met de opleiding niet veel gedaan met als reden dat zijn toenmalige werkzaamheden hem veel voldoening en vrijheid gaven.

dorp

Hier kwam in 2000 verandering in waardoor hij zijn baan heeft opgezegd om zich meer te gaan toeleggen op het maken van schilderijen.

Henk schildert en tekent zowel abstracte als herkenbare werken, daarin zijn eigen interpretatie en stijl volgend qua vorm en kleurgebruik.

Hij heeft op verschillende locaties geëxposeerd en zijn werken zijn te bekijken op: www.henktermorscheschilderijen.nl

De expositie is geopend op : 5, 19 en 26 maart, 2, 16, 23 en 30 april, 7, 14 en 21 mei, 4, 11, 18 en 25 juni, 2 en 9 juli telkens van 14.00 – 16.30 uur

De  expositie kan ook buiten de bovengenoemde zondagen worden bezocht na afspraak met  beheer@hetbeaufort.nl