Expositie Kunststichting Markelo


Op zaterdag 25 mei 2019 is een expositie geopend met werk van vroegere en huidige bestuursleden van de Kunst Stichting Markelo. In het kort de geschiedenis van de Kunststichting.
Aan de keukentafel van de toenmalige wethouder Harry Knuiman van de gemeente Markelo is het allemaal begonnen: Het plan om een culturele bijdrage te leveren aan de toen nog zelfstandige gemeente. Samen met Wim Kwakernaak, Berthold Freeve en Timo Maatman werd in 1993 de Kunststichting Markelo opgericht. Het doel was het bevorderen van culturele activiteiten in Markelo. Het plan werd gesteund door de burgemeester van Haersma Buma. Er werd een subsidie verleend met als voorwaarde dat de activiteiten ook educatief moesten zijn. En dus werd vanaf het begin ingezet op participatie van scholen en ook amateurkunstenaars.
De eerste expositie werd gehouden in het gemeentehuis, het huidige Beaufort met werk van Markelose kunstenaars. En een tweede met werk van amateurkunstenaars. Ook de scholen kregen later gelegenheid om hun kunstzinnige werk te tonen en schoolkinderen kregen soms les van een kunstenaar in de klas. De Kunststichting stimuleerde en organiseerde veel van deze activiteiten en verzorgde ook lezingen, bijvoorbeeld over Johannes Vermeer of Rembrandt als op landelijk niveau daarover een tentoonstelling was te zien. Diverse kunstenaars kregen een expositiemogelijkheid in het gemeentehuis. Ook het Rondje Beaufort, een etalageroute, kreeg veel navolging, tot op de dag van vandaag.
Het meest in het oog springend is misschien toch de jaarlijkse organisatie van de kunstfietsroute. Daarvoor wordt telkens een nieuw thema bedacht en ook hieraan werken zowel professionele kunstenaars mee, als ook amateurs en scholen. Zo wordt ook in Markelo toeristisch een culturele mogelijkheid geboden. Dus al dertig jaar is de Kunststichting actief . Mede een reden om deze zomer te komen tot een tentoonstelling in het Beaufort met werk van bestuursleden van de Kunststichting van vroeger en nu.
De expositie is nog geopend op 3 en 17 augustus. Verder kan de expositie worden bekeken tijdens openingsuren van Het Beaufort tot 26 augustus.