Expositie van “Het Palet”

Op zaterdag 4 september 2021 zal in Het Beaufort een expositie worden geopend met werk van de schildersgroep “Het Palet” uit Delden. De opening is om 16.00 uur en is vrij toegankelijk behoudens eventueel nog geldende corona-beperkingen. De tentoonstelling is geopend op de zaterdagen en zondagen 5, 11, 12, 18, 19 en 25 september. Nadere informatie volgt te zijner tijd.