Expositie Wim Kwakernaak. Laatste mogelijkheid!

Expositie Wim Kwakernaak in Het Beaufort in Markelo. in Het Beaufort in Markelo.

De expositie is geopend op 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 en 30 september, steeds van 14.00 tot 16.30 uur. De expositie blijft daarna te zien tot 26 november 2018 op werkdagen en via een afspraak met beheer@hetbeaufort.nl.

Wim Kwakernaak studeerde in 1968 af aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam, afdeling vrij tekenen, schilderen en grafiek en voorts aan de Academie van Beeldende Vorming te Amersfoort in ruimtelijke en plastische verbeelding. Hij was werkzaam in het voortgezet onderwijs van 1970 tot 2006 als leraar tekenen en handvaardigheid naast het persoonlijk beeldend bezig zijn, zowel in 2- als 3-dimensionale zin. Ook gaf hij lezingen en cursussen beeldende kunst. Zowel zijn vlakke als ruimtelijke werk laat zich karakteriseren als een persiflage op de zichtbare werkelijkheid. Al worden de motieven vrijwel altijd figuratief verbeeld roepen ze toch een zekere vervreemding en raadselachtigheid op. Willem Kwakernaak woont en werkt in Holten. Meer informatie is te vinden op de website www.wimkwakernaak.nl.