Groot Hofdictee in Het Beaufort

Op woensdag 23 november  2022 organiseert Het Beaufort weer het Groot Hofdictee. Teams uit de kernen van de gemeente Hof van Twente binden dan met elkaar de strijd aan in de ultieme taaltest. Ook taalliefhebbers op de publieke tribune krijgen de gelegenheid mee te schrijven en zo hun taalvaardigheid te testen. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Mededelingen over de schrijver van het dictee en over wie het dictee zal voorlezen volgen te zijner tijd.