Lezing Gerd Renshof

 

In aansluiting op de expositie met werk van o.a. Aacademie Renshof zal hoofddocent van de Academie, Gerd Renshof, op woensdag 25 april 2018 een lezing geven in Het Beaufort. Gerd Renshof heeft zich sinds 1980 uitsluitend bezig gehouden met de technieken van de oude meesters, vooral die van de 17-eeuwse kunstenaars uit de Nederlanden. Hij heeft vele exposities in binnen- en buitenland op zijn naam staan. Het is niet zo dat er één 17-eeuwse techniek is. Rembrandt schilderde anders dan Vermeer. Wel is het zo dat er een gemeenschappelijk visie was over hoe je een schilderij moet opbouwen. Een visie die zich langs verschillende lijnen ontwikkeld heeft vanuit het icoon schilderen. Ook in iedere eeuw en in elk land is een eigen opbouw ontwikkeld. Deze kennis is toegepast tot in de laat 19e eeuw, en is na het impressionisme grotendeels in de vergetelheid geraakt. Gerd Renshof kreeg op jonge leeftijd het boekje van Wilhelmus Beurs uit 1692 “De groote waereld in ‘t kleen geschildert” in handen waarna hij musea ging bezoeken en begon te experimenteren met schilderen. Zijn lezing in Het Beaufort gaat over de technieken van de schilders uit de 17e eeuw. De avond begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 7,50 inclusief een pauzedrankje.

              

                 Zelfportret                                                      Onderschildering

Onderwerp : De schilderwijze van de oude meesters in de Gouden Eeuw.