Politiek café in Het Beaufort

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 werpen hun schaduwen vooruit. Mede daarom is er op donderdag 10 maart 2022 in Het Beaufort een politieke bijeenkomst. Politieke partijen in Hof van Twente krijgen op die avond volop gelegenheid hun standpunten toe te lichten over met name aangelegenheden die in het dorp Markelo spelen. De avond begint om 20,00 uur en de toegang is vrij.