FRANS BEGINNERS 1stE JAAR

VOORJAAR 2021

ERK-NIVEAU A0/A1

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit voorjaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek of films.

Docent Georgette Schoemaker heeft Frans gestudeerd en was al enkele jaren  actief als docent op Het Beaufort.

De volgende cursussen Frans worden aangeboden:

CURSUS FRANS BEGINNERS 1e jaar niveau A/A1

Deze cursus omvat 10 lessen die gegeven worden in het voorjaar van 2021. Deze cursus is bedoeld voor degenen die nog niet bekend zijn met de Franse taal. Er wordt gewerkt met een door de docent gemaakte en samengestelde syllabus waarin veel aandacht geschonken wordt aan uitspraak, luisteren en aan het maken van korte betekenisvolle zinnen, oftewel er wordt getraind met spreken vanaf de eerste les. Uiteraard richten we ons alleen tot de tastbare werkelijkheid om ons heen. De noodzakelijke woordenschat daarvoor wordt ondersteund door beeldmateriaal en wordt continu herhaald in verschillende contexten. De aangeboden grammatica richt zich stapsgewijs op wat nodig is. Het doel van deze cursus is de grondbeginselen van de Franse taal en cultuur leren en vanaf het begin de opgedane kennis, praktisch te leren toepassen in voornamelijk mondelinge communicatie.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd: dinsdagavond 19.00 – 20.30 uur

Cursusdata 2021: 26 januari; 2, 9, en 16 februari; 2, 9, 16, 23 en 30 maart; 6 april

Kosten: € 95  (exclusief prijs syllabus €25)

NB. Vanwege coronamaatregelen kunnen cursusdata wijzigen

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*