FRANS BEGINNERS 1e JAAR

SEIZOEN 2023-2024

ERK-NIVEAU A/A1

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek of films.

Docent Georgette Schoemaker heeft Frans gestudeerd en was al enkele jaren actief als docent op Het Beaufort.

CURSUS FRANS BEGINNERS 1e jaar niveau A/A1

Deze cursus omvat 20 lessen die gegeven worden in het najaar en het voorjaar.

De cursus is bedoeld voor degenen die nog niet of maar weinig bekend zijn met de Franse taal en voor degenen die hun basiskennis willen opfrissen. De cursus richt zich op de grondbeginselen van de Franse taal en cultuur en het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden om zich in eerste instantie in dagelijkse situaties te kunnen redden. In volgende jaren zal verder ingegaan worden op de grammatica en woordenschat zodat u de taal echt goed leert beheersen. Alle vaardigheden zoals lezen, luisteren, schrijven en spreken komen aan bod al is er een duidelijke focus op de klanken van de taal en het leren spreken met een minimum aan woordenschat. Er wordt in een ontspannen sfeer gewerkt vanuit een syllabus met gerichte en ondersteunende oefeningen om te leren duidelijke zinnen te formuleren.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd: dinsdagavond 20-15 – 21.45 uur

Cursusdata 2023: 3, 10, 17 en 31 oktober; 7, 14, 21 en 28 november; 12 en 19 december

Cursusdata 2024: 9, 16, 23 en 30 januari; 6, 13 en 27 februari; 5, 12 en 19 maart

Kosten: € 200  exclusief prijs syllabus € 30

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Door  U aan te melden verplicht U zich tot betaling van de cursusprijs bij aanvang van de lessen.

Toelichting ERK*