FRANS BEGINNERS 2E JAAR

SEIZOEN 2019-2020

ERK-NIVEAU A1

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek, films etcetera. Naast de methodes gaan we veel gebruik maken van het internet want daarmee ligt in Markelo de hele Franse wereld toch aan onze voeten. Beide docenten, Georgette Schoemaker en Iris Groot-Humme, hebben Frans gestudeerd en hebben ervaring in het volwassenenonderwijs. De volgende cursussen Frans worden aangeboden

CURSUS FRANS BEGINNERS 2e jaar niveau A1

De cursus Frans beginners is gestart in het najaar van 2018. Het tweede jaar van deze cursus omvat 20 lessen die gegeven worden in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020. In overleg met de docent is instromen mogelijk.
De cursus is bedoeld voor degenen die al enigszins bekend zijn met de Franse taal en voor degenen die hun basiskennis verder willen opfrissen. In deze cursus wordt onder meer geleerd om een eigen mening te kunnen verwoorden, wensen en voorkeuren aan te geven, een plan, handeling of situatie te beschrijven en/of te vergelijken. De focus ligt op luisteren en spreken, alhoewel ook andere vaardigheden aan bod komen om de Franse taal steeds beter te leren beheersen. In een ontspannen sfeer zal de cursus gedeeltelijk in het Frans worden gegeven en er zal gebruik gemaakt worden van geluids- en beeldfragmenten om luistervaardigheid en spreekvaardigheid te vergroten. Sociaal-culturele aspecten worden iedere les behandeld om het land beter te leren kennen.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd:

dinsdagavond 20.15-21.45 uur

Cursusdata 2019:

dinsdagavond: 1, 8, 15 en 29 oktober; 5, 12, 19 en 26 november; 3 en 10 december

Cursusdata 2020:

dinsdagavond: 7, 14, 21 en 28 januari; 4, 11 en 25 februari; 3, 10 en 17 maart

Kosten: € 180,00 exclusief prijs boek

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*