FRANS BEGINNERS 2E JAAR

SEIZOEN 2022-2023

INSTROMEN MOGELIJK

ERK-NIVEAU A1

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek of films.

Docent Georgette Schoemaker heeft Frans gestudeerd en was al enkele jaren  actief als docent op Het Beaufort.

CURSUS FRANS BEGINNERS 2e jaar niveau A1

Deze cursus omvat 20 lessen die gegeven worden in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023.

Frans beginners 2e jaar is een vervolg op de cursus die verleden jaar is gestart. In overleg met docent is instromen in deze cursus mogelijk.  In deze cursus richten we ons op een veelzijdig aantal onderwerpen, die alle nog vallen onder de vertrouwde en alledaagse kwesties, waarbij de Franse cultuur de leidende draad is. De onderwerpen worden vanuit meerdere invalshoeken benaderd in verleden, heden en toekomende tijd. Het intensief oefenen van de verleden en toekomende tijden wordt benadrukt. Daarnaast wordt het uitdrukken van je eigen gevoel, smaak, voorkeuren, levenservaringen en mening belangrijk. De nadruk ligt op mondelinge communicatie en luistervaardigheid. Uiteraard komen ook lees- en schrijfvaardigheid aan bod. We maken gebruik van door de docent samengesteld materiaal, syllabus 1 en 2. Cursisten van vorig jaar hebben syllabus 1 al in bezit.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd: dinsdagavond 18.30 – 20.00 uur

Cursusdata 20224, 11 en 25 oktober; 1, 8, 15, 22 en 29 november; 6 en 13 december

Cursusdata 202310, 17, 24 en 31 januari; 7, 14 en 21 februari; 7, 14 en 21 maart

Kosten: € 105  exclusief prijs per syllabus € 30 (10 lessen)

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Toelichting ERK*