FRANS GEVORDERDEN

SEIZOEN 2018-2019

INSTROMEN MOGELIJK

ERK-NIVEAU B1

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit najaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek, films etcetera. Naast de methodes gaan we veel gebruik maken van het internet want daarmee ligt in Markelo de hele Franse wereld toch aan onze voeten. Beide docenten, Georgette Schoemaker en Iris Groot-Humme, hebben Frans gestudeerd en hebben ervaring in het volwassenenonderwijs.

De volgende cursussen Frans worden aangeboden:

 

CURSUS FRANS GEVORDERDEN niveau B1

De cursus Frans gevorderden is gestart in het najaar van 2018. Van de 20 lessen worden er nog 11 gegeven in het voorjaar van 2019. In overleg met de docent is instromen mogelijk.

Deze cursus is voor hen die al enige kennis van het Frans hebben en die deze willen bijhouden en uitbreiden.  We besteden veel aandacht aan  spreek-  en luistervaardigheid maar ook leesvaardigheid komt aan bod. We gebruiken geen boek, maar we zullen gebruik maken van  artikelen, het internet, chansons, TV5monde, gedichten en korte verhalen.

Docent: Iris Groot-Humme

Cursusdag en -tijd:  dinsdagavond van 19.30-21.00 uur

Cursusdata 2019:  8, 15, 22 en 29 januari; 5, 12 en 26 februari; 5, 12, 19 en 26 maart

Kosten: € 100,00

Informatie over de cursus en aanmelding:  via cursuscoördinator

Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Zie toelichting ERK*