INtroductie FRANS

Deze cursus wordt in het najaar 2022 niet aangeboden.

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit voorjaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek of films.

Docent Georgette Schoemaker heeft Frans gestudeerd en is al enkele jaren actief geweest als docent op Het Beaufort.

CURSUS INTRODUCTIE FRANS

Deze cursus omvat 10 lessen die gegeven worden in het voorjaar van 2022.
Gaat u naar Frankrijk op vakantie of voor zaken? Wilt u begrepen worden? Deze cursus is gericht op het actief luisteren en spreken in dagelijkse situaties zoals het bestellen van een baguette, vragen naar de juiste weg, kunnen aangeven dat je het niet hebt begrepen of aangeven dat de ander langzamer moet spreken. Per les bent u een stap dichterbij dit doel. Voorkennis van het Frans is niet noodzakelijk. Er worden steeds nieuwe onderwerpen behandeld waardoor de cursus geschikt is voor nieuwkomers als wel voor cursisten die de cursus al een jaar gevolgd hebben.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd:

Cursusdata :

Kosten:

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com