INtroductie FRANS

VOORJAAR 2021

CURSUSSEN FRANS

Algemeen: Ook dit voorjaar gaan er op Het Beaufort in Markelo weer verschillende cursussen Frans van start. In alle groepen zal het accent liggen op het spreken en luisteren want dat is wat we toch eigenlijk willen bereiken: Frans kunnen begrijpen en spreken in allerlei omstandigheden. Op de camping, in het restaurant, op het politiebureau, in de winkel, op straat, in een museum, op een festival of met je (Franse) vrienden kunnen praten over vakantie, politiek of films.

Docent Georgette Schoemaker heeft Frans gestudeerd en was al enkele jaren  actief als docent op Het Beaufort.

De volgende cursussen Frans worden aangeboden:

INTRODUCTIE FRANS

Deze cursus omvat 10 lessen die gegeven worden in het voorjaar van 2021.

Gaat u naar Frankrijk op vakantie of voor zaken? Wilt u begrepen worden? Deze cursus is gericht op het actief luisteren en spreken in dagelijkse situaties zoals het bestellen van een baguette, vragen naar de juiste weg, etc. Per les bent u een stap dichterbij dit doel. In het boek worden verschillende situaties geschetst die handig zijn om zich te redden in een Fransprekend land. Grammatica wordt niet expliciet behandeld al wordt er getraind in de les en met het boek om spelenderwijs betekenisvolle zinnen te maken. Voorkennis van het Frans is niet noodzakelijk.

Docent: Georgette Schoemaker

Cursusdag en -tijd: woensdagavond 19.00 – 20.30 uur

Cursusdata 2021: 20 en 27 januari; 3, 10 en 17 februari; 3, 10, 17, 24 en 31 maart

Kosten: € 95  (exclusief prijs boek ca €30)

N. B. Vanwege coronamaatregelen kunnen cursusdata wijzigen

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com