ITALIAANS BEGINNERS 2E JAAR

 

SEIZOEN 2023-2024

INSTROMEN MOGELIJK

ERK-NIVEAU A1

CURSUSSEN ITALIAANS

Algemeen: Opnieuw  worden er op Het Beaufort in Markelo verschillende cursussen Italiaans aangeboden. Iedereen, die wel eens in Italië is geweest, heeft daar zulke goede herinneringen aan dat de behoefte aan meer kennis van de Italiaanse taal en cultuur alleen maar toeneemt. Het Beaufort biedt daar de gelegenheid voor tot genoegen van veel mensen.

De volgende cursussen Italiaans worden aangeboden:

CURSUS ITALIAANS BEGINNERS 2e JAAR ERK-NIVEAU A1

Het is tijd om weer Italiaans te studeren! De tweede Italiaanse cursus bestaat uit 20 lessen en is gericht op de voortzetting voor studenten die hebben deelgenomen aan de cursus van het voorgaande jaar of voor degenen die al een basis in het Italiaans hebben. Wij beginnen deze cursus met een korte terugblik op wat eerder aan bod kwam en vervolgens worden de lessen vanaf hoofdstuk 8 uit het boek “ Nuovo Espresso 1” hervat. Daarna gaan wij aan de slag met het tweede boek. Deze cursus richt zich op het verwerven van een communicatieve vaardigheid met betrekking tot bekende en veel voorkomende onderwerpen en aspecten van iemands leven en omgeving.

Tijdens de les worden alle vier de taalvaardigheden geoefend, zowel individueel als in groepsverband. Er is geen identieke volgorde voor elke les, maar in ieder geval behandelen wij altijd zowel dialogen als lees-, spraak- en luisteroefeningen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat elke nieuwe activiteit wordt gevolgd door een oefening die gericht is op consolidatie van eerder geleerde structuren en woordenschat. Op deze manier is er nooit een gebrek aan afwisseling van presentatie- bewustwording en fixatie-productie.

Instromen mogelijk in overleg met de docent.

Docent: Concetta Tropiano

Mijn naam is Concetta Tropiano en ik kom uit Turijn, een stad bekend door o.a. Fiat, Juventus, Lavazza en Bicerin. Ik was een van de duizenden die onderdeel uitmaakte van de “brain-drain” uit Italië. Ik vertrok in 2015 naar Nederland om aan een project deel te nemen van de European Voluntary Service, onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het project omvatte het werken in een biologische boerderij om mensen met verschillende beperkingen te ondersteunen in hun werk in een sfeer van culturele en taalkundige uitwisseling. Uiteindelijk ben ik voor de liefde in Zutphen gebleven en geef al enige tijd Italiaanse les op Het Beaufort.

Cursusdag en -tijd: Dinsdagmiddag van 15.15 – 16.45  uur

Cursusdata 2023:

3, 10, 17 en 31 oktober; 7, 14, 21 en 28 november; 12 en 19 december

Cursusdata 2024:

9, 16, 23 en 30 jan; 6, 13, en 27 feb; 5, 12 en 19 maart

Kosten  €245  (exclusief boek ca €50)

Informatie over de cursus en aanmelding: via cursuscoördinator
Eugenie Knuiman, eknuiman@hotmail.com

Door  U aan te melden verplicht U zich tot betaling van de cursusprijs bij aanvang van de lessen.

Zie toelichting ERK*